• 6-8 okober Fredriksberg
  • 6-8 oktober, Symässa, Umeå
  • 13-15 oktober, Rikstäckets årsmöte, Kalmar
  • 27-29 oktober, Symässa, Stockholm